Eindstand inzamelactie voor Estrela da Favela bekend

Op 27 oktober, de tweede dag van het lustrum, is de inzamelactie voor Estrela da Favela, een educatie- en sportproject voor meer dan honderd kinderen in Rio de Janeiro, van start gegaan:  https://estreladafavela.com/. De actie was een groot succes dankzij alle leerlingen, familieleden en geïnteresseerden. Met veel enthousiasme en passie hebben de leerlingen € 5.834,92 ingezameld. Tijdens de Open Dag op 7 februari is dit bedrag verhoogd tot ruim € 6.000, – met de verkoop van cake en lekkers in het Gymnasium Café.

Edwin Roodenburg bedankt alle leerlingen voor hun inzet voor Estrela da Favela


Wie in een favela geboren wordt staat meteen op een bijna onoverbrugbare achterstand. In de door de drugsbendes gedomineerde wijken is machismo de norm, met een volstrekt ondergeschikte rol van de vrouwen en meisjes. Bovendien is het onderwijs in de favela’s van een slecht niveau en de meestal alleenstaande moeders hebben geen idee hoe hun kinderen op te voeden. Estrela da Favela geeft in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs aan tweehonderd 4 tot 16 jarigen en besteedt veel aandacht aan social skills. Er wordt extra aandacht gegeven aan de meisjes, de toekomstige opvoedsters van de volgende generaties, zonder de jongens te vergeten.

Donderdag 21 september was Edwin Roodenburg, een van de oprichters van het onderwijsproject in Brazilië op school om uit te leggen waar de stichting voor staat. Op de actiedag was Jan Roelfs aanwezig om de leerlingen aan te moedigen en de opbrengst van de sponsoractie in ontvangst te nemen. De dochter van Edwin Roodenburg, Elise, heeft een huis in een favela en zij heeft een interessante documentaire gemaakt over het leven in favela’s: https://www.2doc.nl/documentaires/2017/10/inside-the-mind-of-favela-funk.html.