Inzamelactie voor Estrela da Favela

In oktober 2023 bestaat onze school 110 jaar. Daar zijn we trots op en we willen Dies Natalis – onze verjaardag – graag vieren. Op ons 22e lustrum is iedereen die een band heeft met onze school van harte welkom!

Hier volgt een overzicht van de festiviteiten:

  • 26 oktober: dag vóór leerlingen
    Een dag met workshops en activiteiten op het gebied van sport en spel, muziek, schooltoneel en docentencabaret.
  • 27 oktober: dag dóór leerlingen
    Een actiedag met maatschappelijke- en sponsoractiviteiten op school en daarbuiten.
  • 28 oktober: reünie
    Een leuk moment voor oud-gymnasiasten (jong en oud) om herinneringen op te halen aan een bijzondere tijd

Inzamelactie voor Estrela da Favela

Op 27 oktober, de tweede dag van het lustrum, starten we een inzamelactie voor Estrela da Favela, een educatie- en sportproject voor meer dan honderd kinderen in Rio de Janeiro:  https://estreladafavela.com/

Wie in een favela geboren wordt staat meteen op een bijna onoverbrugbare achterstand. In de door de drugsbendes gedomineerde wijken is machismo de norm, met een volstrekt ondergeschikte rol van de vrouwen en meisjes. Bovendien is het onderwijs in de favela’s van een slecht niveau en de meestal alleenstaande moeders hebben geen idee hoe hun kinderen op te voeden. Estrela da Favela geeft in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs aan tweehonderd 4 tot 16 jarigen en besteedt veel aandacht aan social skills. Er wordt extra aandacht gegeven aan de meisjes, de toekomstige opvoedsters van de volgende generaties, zonder de jongens te vergeten.

Donderdag 21 september komt Edwin Roodenburg, een van de oprichters van het onderwijsproject in Brazilië op school om uit te leggen waar de stichting voor staat. Op 27 oktober is Elise Roodenburg aanwezig om de leerlingen aan te moedigen en de opbrengst van de sponsoractie in ontvangst te nemen. Zij heeft een huis in een favela en heeft een interessante documentaire gemaakt over het leven in favela’s: https://www.2doc.nl/documentaires/2017/10/inside-the-mind-of-favela-funk.html.