Scholierenverkiezingen

Op straat zie je verkiezingsposters, de lijsttrekkers van de politieke partijen verschijnen in debatten op televisie en de Stemwijzer kan worden ingevuld. Oftewel, de Tweede Kamerverkiezingen komen eraan! 

Omdat je het meest leert over verkiezingen door zelf te ervaren organiseert het Gymnasium Apeldoorn de Scholierenverkiezingen. In samenwerking met ProDemos worden deze verkiezingen voorafgaand aan de ‘echte’ verkiezingen gehouden én worden de uitslagen landelijk gepubliceerd.  

We zoeken leerlingen en collega’s die meehelpen als stembureaulid en/of teller. Een stembureaulid is verantwoordelijk voor het controleren van de identiteit, het uitdelen van de stembiljetten, waarborgen dat het stemmen anoniem verloopt en dat het biljet uiteindelijk in de stembus terecht komt.

Op woensdag 15 november wordt het stemlokaal geopend en hebben alle leerlingen de mogelijkheid om een stem uit te brengen. Aan het eind van de schooldag worden de stemmen geteld en doorgegeven aan de landelijke Scholierenverkiezingen.

Volgens ProDemos geeft de uitslag aan hoe de Tweede Kamer er uit ziet wanneer scholieren het voor het zeggen zouden hebben. ‘Hoewel de Scholierenverkiezingen geen peiling zijn, komen trends die zichtbaar zijn in de uitslag bij de Scholierenverkiezingen vaak ook terug in de uitslag van échte verkiezingen’.