Schoolgids

Bestuur

Gymnasium Apeldoorn maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De VOG is een pluriforme onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs en wordt gevormd door de volgende vijf stichtingen:

  • AVOO | Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs met drie scholen
  • CVO | Christelijk voortgezet onderwijs met drie scholen
  • SKPOOV | stichting katholiek primair onderwijs met zestien scholen
  • SKVOA | de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen
  • SVOG | het gemeenschappelijke servicebureau, Stichting Veluwse Onderwijsgroep  

Deze stichtingen hebben hetzelfde college van bestuur en dezelfde raad van toezicht. Het zijn zelfstandige stichtingen die samenwerken waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert. De VOG is voornemens met ingang van 1 januari 2021 een samenwerkingsbestuur te vormen. De vijf VOG-stichtingen gaan dan op in dit nieuwe samenwerkingsbestuur. Alle scholen behouden hierbij hun openbare karakter of levensbeschouwelijke identiteit.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs
Dhr. Tjeerd Biesterbosch
t.biesterbosch@veluwseonderwijsgroep.nl

Voorzitter College van Bestuur
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99