Schoolgids

Gebruik beeldmateriaal

Op verschillende manieren informeren we (nieuwe) leerlingen en ouders over het onderwijs op onze school. Dit doen we onder andere door middel van foto’s en video’s. Opnames hiervoor worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. We gaan zorgvuldig om met beeldmateriaal van uw zoon/dochter.

Voor het publiceren van beeldmateriaal in onze voorlichtingsmaterialen, zoals een poster, brochure of op onze website, vragen wij (digitaal) toestemming aan de ouder die het ouderlijk gezag heeft over zijn/haar zoon/dochter. Deze toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt.

U mag altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Wij wijzen u hier jaarlijks op in onze nieuwsbrief. Zodra uw zoon/dochter 16 jaar is, mag hij/zij zelf toestemming geven voor het publiceren van zijn of haar beeldmateriaal. U of uw kind van 16+ registreert de toestemming binnen SOMtoday. Zodra u inlogt kunt u verschillende rubrieken terugvinden en aanvinken voor toestemming. Geeft u voor geen enkele rubriek toestemming, wilt u dit dan ook expliciet aangeven? De toestemming is altijd weer in te trekken.

Foto’s gemaakt door ouders of leerlingen

Zonder toestemming van een docent of een andere medewerker van de school, mag een leerling geen foto- of filmmateriaal van schoolse situaties maken. Het kan voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen invloed op, maar we vragen ouders en leerlingen terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en social media.

Schoolfoto’s

Elk jaar worden er portretfoto’s van de leerlingen gemaakt voor onze leerlingenadministratie, samen met een groepsfoto. Deze foto’s zijn te koop bij de fotograaf. Hiervoor ontvangt u een inlogcode voor de webshop. De bestelde foto’s worden dan verstuurd naar het door u opgegeven adres. 
Uw gegevens worden enkel voor deze bestelling gebruikt en de foto’s zijn voor ons eigen gebruik.

Video-opnamen

Op sommige momenten worden er tijdens lessen video-opnamen gemaakt voor de begeleiding en scholing van onze docenten. Deze opnamen worden alleen voor dat doel gebruikt, daarna vernietigd en zijn dus alleen voor eigen gebruik.