Kennismaking met het Kadaster

Onze Geo Future School onderwijsmodules worden door eigen docenten gemaakt in samenwerking met een kennisinstituut of bedrijf in de omgeving. Deze externe partners beschikken over relevante kennis en zijn goed op de hoogte van actuele vraagstukken. De creatieve oplossingen van leerlingen kunnen hen nuttige informatie opleveren. Leerlingen krijgen een inkijkje in de activiteiten van deze bedrijven en instellingen; interessante materie voor wereldburgers in opleiding.

In de Geo Future School module Terra Nova is het Kadaster onze externe partner. Nancy Omtzigt (Information Engineer bij Kadaster IT) blikt terug op de gastles die zij gaf aan klas 1.

“Eind januari was ik uitgenodigd om bij de start van het project te komen vertellen over het Kadaster. Veel leerlingen uit de eerste klassen hadden wel eens over het Kadaster gehoord, bijvoorbeeld door het tv-programma ‘De rijdende rechter’. Maar ze wisten nog niet waarom Napoleon ooit besloot een kadaster op te zetten en welke belangrijke consequenties dit daarna had voor de ontwikkeling van Nederland. Niet elk land beschikt over een goed werkend kadaster. Dit beperkt de rechtszekerheid van de bewoners en daarmee bijvoorbeeld de economische ontwikkeling in een land. Dit onderwerp sloot heel mooi aan bij de Terra Nova opdracht waarin de leerlingen zelf een land bedenken op basis van een fictieve geschiedenis en geografie.

Wat de meeste leerlingen niet wisten is dat het Kadaster meer doet dan het bijhouden van de kadastrale gegevens van Nederland. En dat daar heel veel ICT bij komt kijken. Ikzelf zorg bijvoorbeeld voor de computers, software en databases voor het maken van diverse digitale topografische, militaire en aeronautische kaarten. Daarnaast maakt het Kadaster veel digitale kaarten over uiteenlopende thema’s die via internet beschikbaar zijn voor overheden én burgers.

Na mijn uitleg over het Kadaster gingen de leerlingen zelf aan de slag. Zij bouwden in kleine groepjes een multimedia-webpagina met daarop een interactieve kaart. Er werden websites gemaakt over allerlei onderwerpen zoals de Efteling, muziek, vakantie, sport en andere hobby’s. Op hun interactieve kaart markeerden ze de belangrijke locaties, voorzien van tekst en een mooie foto. Er zaten prachtige webpagina’s en interactieve kaarten tussen, de makers waren daar terecht ook heel trots op. Ik vond het een geslaagde ochtend. Ik heb de leerlingen mogen leren hoe belangrijk iets vanzelfsprekends als een kadaster is. En zij hebben een mooie kennismaking met het maken van websites en digitale kaarten gehad.”