Op reis naar je eigen land

In de Geo Future School module Terra Nova bedenken de leerlingen van klas 1 een fictief land. Met een groepje bepalen ze de geschiedenis van hun land, de cultuur, het klimaat, de politiek en de verschillende wetten die er gelden. Al die onderdelen moeten wel op feiten berusten. Vanuit de vakken wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en Grieks gaan de leerlingen op onderzoek uit. Eerst kiezen ze de locatie op aarde (coördinaten). Deze ligging heeft invloed op veel factoren. Bijvoorbeeld het klimaat, of er natuurrampen voorkomen, de interactie met andere volkeren, het cultuurgebied, al dan niet voorkomen van oorlogen en de handel. Tijdens hun onderzoek houden de leerlingen rekening met de bruikbaarheid, betrouwbaarheid en representativiteit van hun bronnen.
Om goed overzicht te houden op hun project maken ze een planning. Bijvoorbeeld met de app Trello. Daarin kan worden bijgehouden welke opdrachten ingeleverd moeten worden en welke deadlines er zijn. Ook wordt inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel en wat de stand van zaken is.
Deze module staat in het teken van de vaardigheid ‘presenteren’. Aan het eind van de periode presenteren de groepjes hun nieuwe land aan ouders, docenten en belangstellenden. Elk groepje functioneert ook als jury bij de presentatie van een andere groep.

Lees hieronder de ervaringen van verschillende deelnemers.

Aniek (docent aardrijkskunde)

Leerlingen zijn vaak super creatief: zo zijn er oorlogen geweest tussen de bedachte landen, creatieve mythologische figuren getekend en vlaggen ontworpen. Ook leuk om te vermelden: in de gastles van het Kadaster, onze externe partner in deze module, kwam aan de orde dat waar nu het Gymnasium staat een landeigenaar leefde met de naam Jan Hendrik. Hij was eigenaar van papierfabriek De Vlijt. 

Susanne (klas 1)

Terra Nova vind ik een leuk project. Je maakt een eigen land en bedenkt zelf het aantal inwoners, de bestuursvorm, geschiedenis enz. Je mag natuurlijk ook eigen elementen toevoegen zoals voedsel, kleding, games, muziekinstrumenten, sporten en wat je allemaal nog meer kan bedenken. Je leert samenwerken met de kinderen in je groepje, en je kan oefenen met de vaardigheden die jij nog lastig vindt. Aan het einde presenteer je voor de klas. Geen zorgen, als je het spannend vindt helpen je klasgenoten of docenten je wel. Je maakt als presentatie bijvoorbeeld een PowerPoint, filmpje of website. Het is een hele vrije periode waarin je bijna alles zelf mag bepalen. Na het presenteren beoordeel je jezelf, en een andere klasgenoot uit je groepje. Dit doe je via een formulier op de website ‘Simulise’. Van tevoren krijg je dit formulier ook op papier als kladversie:

Hieronder zie je een paar foto’s van onze PowerPoint:

Noa (klas 1)

Ik heb met mijn groepje Thalassa gemaakt. Ik mocht zelf goden tekenen, de vlag en nog veel andere leuke dingen! Hier zijn de god(inn)en die ik heb gemaakt: