Onslandse politiek

Hoe Annette, Sylvie en hun klasgenoten de wetgevende macht naspelen

Het was geen gewone geschiedenisles over de parlementaire democratie. Met het nieuwe wetsvoorstel van Minister Uil onderzocht klas 3C hoe onze democratie werkt en wat de bevoegdheden zijn van de Tweede Kamer. Door het naspelen van de wetgevende macht was het makkelijker onthouden hoe dit proces verloopt. Annette en Sylvie uit 3C: “We vonden het leuk om eens een keer iets anders te doen. Tijdens de les les hebben we geleerd hoe een wet tot stand komt in een parlementaire democratie. Ook leerden we wat de driedeling van machten inhoudt en waarom dit bij een democratie hoort.”

Lees hieronder de samenvatting van Annette en Sylvie.

Woningnood is een groot probleem in Onsland. En alsof dat nog niet erg genoeg is, is er oorlog en zijn er overstromingen in Anderland. Hierdoor willen veel Anderlanders naar Onsland vluchten en in onze huizen wonen. Daarom heeft de Minister van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (mevrouw Uil) het volgende wetsvoorstel gedaan: Elke Onslander moet een Anderlander in huis nemen.
Er ontstaat verdeeldheid onder de politieke partijen in de Tweede Kamer en de partijen mogen amendementen indienen. We stellen de partijen even aan je voor:

Na het indienen van de amendementen door de partijen werd er gestemd. De uitslag:

Partij# stemmen
Agrarische Partij0
Partij van de Liberalen60
Nationalistische Arbeiders Partij90
Zorg voor Zwakkeren0
Limoenlinks60

De NAP wint met 90 stemmen, dus het wordt niet verplicht om een Anderlander in huis te nemen. Doet iemand dit wel, dan krijgt deze persoon hier subsidie voor.

Bedankt voor de leuke les, mevrouw Uil!