Politiek in de praktijk

Een groepje leerlingen uit de tweede klas heeft een beleidsadvies voor de gemeente Apeldoorn geschreven. Om te zien wat er met adviezen gebeurt en hoe de gemeenteraad werkt, gingen de leerlingen op bezoek bij het gemeentehuis.

Ze werden ontvangen door Jitse en Noah en meegenomen naar de raadzaal. Een paar minuten later hadden ze al een eigen zetel en golden de communicatieregels van een echte gemeenteraadsvergadering. Wachten tot je de beurt krijgt, dan je microfoon aanzetten en je bijdrage leveren.

Na een korte quiz volgde een rondleiding in en om het Stadhuis. Als afsluiting werd de politiek in de praktijk gebracht. Er werden fracties gevormd en fractieleden mochten een voorstel doen in de gemeenteraad. De andere fracties stelden kritische vragen. Er klonken voorstellen om onderwijs meer subsidie te geven voor dit soort leerzame excursies, om gemeentetuinen te realiseren waar mensen groente en fruit kunnen verbouwen en voor meer veiligheid bij de scholen in de Kastanjelaan. Iedereen deed fanatiek en enthousiast mee; een schoolvoorbeeld van contextrijk onderwijs!

Ook leerlingen klas 5 in de raadzaal 

Op 30 mei vormden de leerlingen maatschappijleer van klas 5 de gemeenteraad. Een middag burgerschap, waarin leerlingen ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een democratie. Waar verschillen worden beslecht door overleg tussen volksvertegenwoordigers. De leerlingen werden verdeeld over zeven politieke partijen (VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SGP, SP en 50PLUS). Er werd een fractievoorzitter gekozen die de partijplannen over de fysieke leefomgeving in de stad en de buitengebieden van de gemeente Apeldoorn presenteerde. De andere fractieleden noteerden de verschillen en overeenkomsten tussen de gepresenteerde plannen en de ideeën van de eigen partij.

Een presentatie van ideeën levert natuurlijk vragen en reacties op. Als de VVD meer huizen wil bouwen, waar willen zij dan gaan bouwen? Als de SGP beargumenteert dat een kooploze zondag voor rust zorgt, dan zal dit plan de zaterdag juist drukker maken. Hoe wil Lokaal Apeldoorn ervoor zorgen dat er sociale cohesie ontstaat in de gemeente Apeldoorn? Hoe gaat de Partij voor de Dieren toeristen weren op de Veluwe?

Na de presentaties werd er gestemd. Elke partij kon 10 punten verdelen over de andere partijen, rekening houdend met de mogelijkheid om met deze partij een coalitie te vormen. Het was een spannende stemronde. GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Apeldoorn waren de drie partijen die de andere partijen het meest hebben overtuigd met hun plannen voor de fysieke leefomgeving.