Schoolgids

Decaan

Gymnasium Apeldoorn werkt al enkele jaren met DeDecaan.net. Dit is een landelijk onlinenetwerk voor schooldecanen. Het biedt leerlingen ondersteuning bij hun profiel- en studiekeuze. Alle correspondentie rondom de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) verloopt via dit platform met informatie over:

 • open- en meeloopdagen (ga naar ‘KeuzeKalender’),
 • het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit (loopt altijd via de decaan. Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • mailings van instellingen uit het hoger onderwijs, DUO of het ministerie van OCW (Ga naar ‘nieuws’ en kies ‘nieuws van de decaan’),
 • het portfolio van de leerling. Hierin wordt alle verzamelde informatie genoteerd na het bijwonen van een open- of meeloopdag en de ingevulde gespreksformulieren als voorbereiding op een decaangesprek (Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • alle data van LOB-activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn,
 • presentaties tijdens informatieavonden etc.

Inspiratie opdoen

Tijdens het schooljaar organiseert de mediatheek samen met het decanaat diverse LOB- sessies om leerlingen te informeren en inspireren tijdens hun keuzetrajecten. Voor deze bijeenkomsten zijn mensen uit verschillende geledingen van de maatschappij uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen. Zij vertellen over hun studie- en beroepskeuzes aan het einde van de middelbare school en geven een diepere inkijk in hun professionele leven.

Voorbeelden van eerdere sprekers:

 • Een Brigadegeneraal van het Ministerie van Defensie
 • Een medisch specialist (internist)
 • Een officier van justitie
 • Een (oud)Lid van de Tweede Kamer/ Gedeputeerde van de Provincie Utrecht
 • Een directeur van AKZO

Contact

Zijn er vragen over loopbaanoriëntatie of is er behoefte aan begeleiding op dit vlak? Neem dan contact op met Mevr. Tilly Uil (klas 5 en 6) of Dhr. JanHendrik Wolters (klas 3 en 4), de twee decanen van onze school.