Schoolgids

Decaan

Gymnasium Apeldoorn werkt al enkele jaren met DeDecaan.net. Dit is een landelijk onlinenetwerk voor schooldecanen. Het biedt leerlingen ondersteuning bij hun profiel- en studiekeuze. Alle correspondentie rondom de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) verloopt via dit platform met informatie over:

 • open- en meeloopdagen (ga naar ‘KeuzeKalender’),
 • het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit (loopt altijd via de decaan. Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • het portfolio van de leerling. Hierin wordt alle verzamelde informatie genoteerd na het bijwonen van een open- of meeloopdag en de ingevulde gespreksformulieren als voorbereiding op een decaangesprek (Ga naar ‘downloads’, kies ‘Portfolio vwo 4 (of vwo 5, of vwo 6)),
 • alle data van LOB-activiteiten op het Gymnasium Apeldoorn,

Inspiratie opdoen

Tijdens het schooljaar organiseert de mediatheek samen met het decanaat diverse LOB-sessies om leerlingen te informeren en inspireren tijdens hun keuzetrajecten. Voor deze bijeenkomsten zijn oud-leerlingen en mensen uit verschillende geledingen van de maatschappij uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen. Zij vertellen over hun studie- en beroepskeuzes aan het einde van de middelbare school en geven een diepere inkijk in hun professionele leven.

Voorbeelden van eerdere sprekers:

 • een student aardwetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • een student Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (Wageningen Universiteit & Research)
 • een student Liberal Arts & Sciences (University College Groningen / Leiden University College)
 • een student International Land and Water Management (Wageningen University & Research)
 • een loopbaanbegeleider 
 • een brigadegeneraal van het Ministerie van Defensie
 • een medisch specialist
 • een officier van justitie
 • een oud-lid van de Tweede Kamer

Contact

Zijn er vragen over loopbaanoriëntatie of is er behoefte aan begeleiding op dit vlak? Neem dan contact op met Mevr. Tilly Uil (klas 5 en 6) of Dhr. JanHendrik Wolters (klas 3 en 4), de twee decanen van onze school.