Schoolgids

Decaan

Gymnasium Apeldoorn werkt met Lyceolob: app.lyceolob.nl. Dit is een landelijk onlinenetwerk voor schooldecanen. Het biedt leerlingen ondersteuning bij hun profiel- en studiekeuze. Alle correspondentie rondom de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) verloopt via dit platform met informatie over:

 • open- en meeloopdagen (ga naar ‘Studiekeuzedagen’),
 • het aanvragen van verlof voor een LOB-activiteit (gaat altijd via de decaan),
 • het portfolio van de leerling. Hierin wordt alle verzamelde informatie genoteerd na het bijwonen van een open- of meeloopdag en de ingevulde gespreksformulieren als voorbereiding op een decaangesprek (Ga naar ‘MijnLOB’, kies ‘profielkeuze klas 3’ en ‘studiekeuze voor klas 4, 5 en 6’),

Inspiratie opdoen

Tijdens het schooljaar organiseren de decanen, samen met de mediatheek diverse LOB-sessies om leerlingen te informeren en inspireren tijdens hun keuzetrajecten. Voor deze bijeenkomsten zijn oud-leerlingen en mensen uit verschillende geledingen van de maatschappij uitgenodigd om hun persoonlijke ervaringen te delen. Zij vertellen over hun studie- en beroepskeuzes aan het einde van de middelbare school en geven een diepere inkijk in hun professionele leven.

Voorbeelden van eerdere sprekers:

 • een student aardwetenschappen (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • een student Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (Wageningen Universiteit & Research)
 • een student Liberal Arts & Sciences (University College Groningen / Leiden University College)
 • een student International Land and Water Management (Wageningen University & Research)
 • een student Rechten (Universiteit Utrecht)
 • een student Kunstgeschiedenis (Universiteit Utrecht)
 • een student Bewegingswetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen)
 • een piloot in opleidng (KLM flight academy, Eelde)
 • een loopbaanbegeleider 

Contact

Zijn er vragen over loopbaanoriëntatie of is er behoefte aan begeleiding op dit vlak? Neem dan contact op met Mevr. Tilly Uil (klas 5 en 6) of Dhr. JanHendrik Wolters (klas 3 en 4), de twee decanen van onze school.