Schoolgids

Gouden regels

Leges Aureae, de gouden gedragsregels van onze school

Wij willen dat onze school veilig blijft en maken daarom met elkaar afspraken over hoe wij ons in school gedragen en tot elkaar verhouden. Deze afspraken hebben wij samengevat in vijf gouden regels, de Leges Aureae:

  • Wij staan open voor nieuwe kennis en blijven ons ontwikkelen
  • Wij zorgen voor een goede leer- en werkomgeving
  • Wij stellen ons respectvol naar elkaar op
  • Wij staan open voor meningen van anderen
  • Wij houden ons aan gemaakte afspraken

Bij deze gouden regels hebben wij een aantal gedragsregels verwoord. Deze regels hanteren wij bij alle activiteiten binnen en buiten school, dus bij lessen, projecten, excursies, reizen, sportactiviteiten enz. De regels die specifiek aan lessen gebonden zijn, staan verder uitgewerkt in het leerlingenstatuut en het leerlingenreglement.