Schoolgids

Klachten

Zoals in elke organisatie kunnen er ook op school klachten zijn. Die kunnen gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Meestal kunnen klachten in onderling overleg tussen leerling, ouders, docenten of de schoolleiding afgehandeld worden, eventueel na inschakeling van een vertrouwenspersoon. Wanneer het niet lukt om een oplossing binnen school te vinden, kan er een klacht ingediend worden op basis van de klachtenregeling. De behandeling van de klacht vindt plaats door het bestuur of door een externe klachtencommissie. Er wordt wel van uit gegaan dat eerst binnen de school is gezocht naar een oplossing.

Route

De klager meldt zich bij de vertrouwenspersoon, die nagaat of de klager geprobeerd heeft de problemen met de aangeklaagde of de schoolleiding op te lossen. Zo kan – mogelijk met bemiddeling – de klager in overweging geven om geen klacht in te dienen, afhankelijk van de ernst van de zaak. Is dit niet mogelijk, dan is de vervolgstap om een klacht in te dienen bij het bestuur of de externe klachtencommissie, of om aangifte te doen bij politie/justitie. De vertrouwenspersoon kan hierin begeleiding bieden

Vertrouwenspersonen Gymnasium Apeldoorn

Mw. T. (Tilly) Uil
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: [email protected]

Dhr. T. (Thijs) Verasdonck
Telefoon: 055 521 30 24
E-mail: [email protected]

Externe vertrouwenspersoon (voor medewerkers)

Gerard Dijkstra
Buro Konfidi Vertrouwenspersonen
T: 0655183368
E: [email protected]
W: https://www.konfidi.nl/

Heeft u geen klacht, maar een tip of een opmerking? Dan kunt u die mailen naar [email protected]. Uw reacties zijn van harte welkom!