Schoolgids

Resultaten

Het Gymnasium Apeldoorn is continu bezig met onderwijskwaliteit en het verbeteren hiervan. Wij geven graag informatie over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie van het Gymnasium wordt ook vergeleken met andere middelbare scholen.

Onze examenkandidaten

Verreweg de meeste leerlingen van onze school halen de eindstreep. Maar hoe doen ze het dan op het eindexamen? Gemiddeld over alle vakken haalden de examenkandidaten op het Gymnasium Apeldoorn vorig jaar een 6,6 op het centraal eindexamen. Het landelijk gemiddelde voor VWO was toen een 6,5. In de grafiek staat in de blauwe balken per vak welke cijfers onze leerlingen vorig jaar gemiddeld voor hun examen hebben gehaald. De grijze balken geven het gemiddelde aan van alle Vwo’ers van het land.