Schoolgids

Resultaten

Het Gymnasium Apeldoorn is continu bezig met onderwijskwaliteit en het verbeteren hiervan. Wij geven graag informatie over de tevredenheid van ouders en leerlingen, het gevoerde onderwijsbeleid en onderwijsresultaten. De informatie van het Gymnasium wordt ook vergeleken met andere middelbare scholen.

Onze examenkandidaten

Verreweg de meeste leerlingen van onze school halen de eindstreep. Maar hoe doen ze het dan op het eindexamen? Gemiddeld over alle vakken haalden de examenkandidaten op het Gymnasium Apeldoorn vorig jaar een 6,6 op het centraal eindexamen. Het voorlopig landelijk gemiddelde voor VWO is 6,5.