Schoolgids

Te laat komen

Een leerling die te laat is – na de bel binnenkomen of als de les al gestart is bij leswisselingen zonder bel – mag tot 15 minuten na aanvang van de les het lokaal nog in. De docent meldt de leerling in het administratiesysteem als ‘te laat’. Verschijnt een leerling later dan 15 minuten na aanvang van de les, dan mag de leerling de les niet meer in en wordt als ‘gespijbeld’ gemeld. In dat geval meldt de leerling zich bij de verzuimregistratie en gaat vervolgens ergens voor zichzelf aan het werk. Elk gespijbeld uur betekent twee lesuren nakomen. Een leerling mag 3x te laat komen, vanaf de vierde keer volgt een sanctie en vindt afhandeling op de dag zelf plaats:

  • De leerling ontvangt een mailoproep van de verzuimadministratie waarin staat dat de leerling zich moet melden in de mediatheek om twee uur op school te komen werken. 
  • Vanaf de 4e keer te laat ontvangen ouders/verzorgers een melding van de verzuimadministratie over het veelvuldig te laat komen van hun kind.
  • Bij 9x te laat nodigt de afdelingsleider of jaarlaagcoördinator de leerlingen en ouders uit voor een gesprek. Wanneer het verzuim aanhoudt zal de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

*Lees ook meer over ons verlof- en verzuimbeleid.