Schoolgids

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2022-2023

Zomervakantie9 juli t/m 21 augustus 2022
Start schooljaar22 augustus 2022
Herfstvakantie24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie27 februari t/m 3 maart 2023
Paasmaandag10 april 2023
Meivakantie24 april t/m 5 mei 2023 (incl. Konings- en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart18 en 19 mei 2023 (+ extra vrije dag)
Pinksteren29 mei 2023
Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023

Schoolvakanties 2023-2024

Zomervakantie10 juli t/m 18 augustus 2023
Start schooljaar21 augustus 2023
Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie19 februari t/m 23 februari 2024
Paasmaandag1 april 2024
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart9 mei 2024
Pinksteren20 mei 2024
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024

Schoolorganisatiedagen

Door het jaar heen zijn er zeven schoolorganisatiedagen. Iedere school is verplicht om deze jaarlijks in te plannen. Het zijn dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven. Docenten zijn dan bezig met sectieoverleg, teamoverleg, leerlingbespreking, opstellen PTA’s en studiewijzers, scholing enz. Op deze dagen zijn er geen lessen, alleen moeten leerlingen wel beschikbaar blijven. Soms kan een leerling tijdens zo’n dag op school werk inhalen. Enkele dagen zijn gebruikt om de vakantieplanning sluitend te krijgen. Hierdoor zijn er twee weken meivakantie. De schoolorganisatiedagen zijn te vinden in de jaarplanning.

Ontwikkeldagen

De onderwijs CAO biedt onze lesgevende collega’s 50 uur ontwikkeltijd. Deze tijd is voor hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van didactiek of vakinhoudelijke zaken. De ontwikkeltijd is verspreid over een aantal dagdelen ingeroosterd. Het zijn wederom dagdelen waarop in principe geen lessen gegeven worden, en die soms gebruikt worden voor andere verplichte activiteiten. Daarom dienen leerlingen wel beschikbaar te zijn. De ontwikkeldagdelen zijn te vinden in de jaarplanning.