Schoolgids

Vakanties en vrije dagen

Schoolvakanties 2021-2022

Zomervakantie19 juli t/m 27 augustus 2021
Start schooljaar30 augustus 2021
Herfstvakantie18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie28 februari t/m 4 maart 2022
Paasmaandag18 april 2022
Meivakantie25 april t/m 8 mei 2022 (incl. Konings- en Bevrijdingsdag)
Hemelvaart26 en 27 mei 2022 (+ extra vrije dag)
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie9 juli t/m 21 augustus 2022

Schoolorganisatiedagen

Door het jaar heen zijn er zeven schoolorganisatiedagen. Iedere school is verplicht om deze jaarlijks in te plannen. Het zijn dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven. Docenten zijn dan bezig met sectieoverleg, teamoverleg, leerlingbespreking, opstellen PTA’s en studiewijzers, scholing enz. Op deze dagen zijn er geen lessen, alleen moeten leerlingen wel beschikbaar blijven. Soms kan een leerling tijdens zo’n dag op school werk inhalen. Enkele dagen zijn gebruikt om de vakantieplanning sluitend te krijgen. Hierdoor zijn er twee weken meivakantie. De schoolorganisatiedagen zijn te vinden in de jaarplanning.

Ontwikkeldagen

De onderwijs CAO biedt onze lesgevende collega’s 50 uur ontwikkeltijd. Deze tijd is voor hun persoonlijke ontwikkeling op het gebied van didactiek of vakinhoudelijke zaken. De ontwikkeltijd is verspreid over een aantal dagdelen ingeroosterd. Het zijn wederom dagdelen waarop in principe geen lessen gegeven worden, en die soms gebruikt worden voor andere verplichte activiteiten. Daarom dienen leerlingen wel beschikbaar te zijn. De ontwikkeldagen zijn te vinden in de jaarplanning.