Tips voor de toetsweek

Het valt op de middelbare school bijna niet te vermijden: de toetsweek…
Dat levert vaak een hoop stress op. Zolang je weet wat je moet doen en hoe het werkt komt het wel goed! Judith en Sylvie vertellen over hun ervaringen en geven tips over verschillende manieren van leren voor een toetsweek.

♥ Hoe ziet een dag in de toetsweek eruit?

In de eerste en de tweede klas heb je in de toetsweek 1 of 2 toetsen per dag. Tijdens de vorige toetsweek konden we ’s ochtends leren en moesten we om 13:00 uur op school zijn.

Wanneer je een toets hebt, is er een surveillant (vaak een docent), die de klas in de gaten houdt en de toetsen uitdeelt.

Het fijne aan de toetsweek zijn de korte dagen. Je hebt veel tijd om te leren en je hebt geen huiswerk. Het nadeel is dat je stress kan krijgen als je niet goed bent in plannen. (En klasgenoten die stressen kunnen trouwens ook heel irritant zijn. 😋)

♥ Waar gaan de toetsen over?

Voor Engels, Duits en Frans heb je luistertoetsen, leestoetsen en “gewone” toetsen over grammatica en woordjes.

Bij Latijn en Grieks heb je vertaaltoetsen waarin je een tekst vertaalt en leertoetsen die gaan over woordjes, grammatica en cultuur.

Voor wiskunde ga je opgaves berekenen, je leert het beste door te oefenen en dus niet door samenvattingen te maken.

Wat filosofie betreft: zorg dat je de stof goed begrijpt, de begrippen leert en het is ook wel stof stampen.

Bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie gaat het om begrippen leren en snappen wat die met elkaar te maken hebben.

Bij Nederlands heb je grammatica toetsen waarbij je woordsoorten benoemt en begrijpend lezen toetsen waarbij je vragen bij een tekst gaat beantwoorden.

NaSk is een mengeling van biologie en wiskunde, voor de toets leer je berekeningen en teksten.  

♥ Manieren om te leren

Voor het leren van woordjes kan je gebruik maken van WRTS, Quizlet Live, Kahoot, het geheugenpaleis of je hele huis vol hangen met post-its…

  • StudyGo (https://studygo.com/nl/) en Quizlet zijn eigenlijk hetzelfde. Je kan woordjes overhoren, betekenissen intypen en spelling oefenen.
  • Kahoot en Quizlet Live lijken ook erg op elkaar. Je kan jezelf overhoren in wedstrijdvorm. Quizlet Live kan je makkelijker in Teams doen. Waarschijnlijk heb je één van de twee al wel eens in de klas gedaan.
  • Met het geheugenpaleis (Snapje? ft. Lucas Hamming – Geheugenpaleis | Het Klokhuis) kan je rijtjes en woordjes onthouden door ze aan een plek te koppelen. Je neemt bijvoorbeeld je huis voor je en zet dan op allerlei verschillende plekken de woordjes of rijtjes neer. Als je dan denkbeeldig door je huis loopt kom je al die woorden tegen waardoor je ze kan onthouden.
  • Je kan ook in je hele huis, kamer of op je raam post-its plakken. Als je die post-its steeds tegenkomt komen de woorden vanzelf in je hoofd..
  • Bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde zijn er veel teksten om uit je hoofd te leren. Je kunt dan een samenvatting of een mindmap maken. Een mindmap is eigenlijk een visuele samenvatting. Vanuit één centraal punt maak je zijtakken met alle belangrijke begrippen en zinnen.
  • Voor toetsen als wiskunde en natuur/scheikunde kan je uitlegfilmpjes op internet zoeken. Bij D-toetsen (diagnostische toetsen) en oefenopgaves kan je zien of je de stof al beheerst.

Dit zijn onze manieren om te leren. Er zijn er vast meer, ontdek wat je zelf prettig vindt.

Heel veel succes met de volgende toetsweek!🍀
Groetjes, Judith & Sylvie (klas 2)