Bas naar Internationale Wiskunde Olympiade in Japan!

Samen met 5 andere teamleden mag Bas (klas 5) Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Wiskunde Olympiade in Japan. Bas heeft al ervaring opgedaan met wiskundewedstrijden in Nederland en het buitenland: Brons voor Bas op de Benelux Wiskunde Olympiade. Vanaf 27 juni neemt hij deel aan het trainingskamp in Leiden en vanaf 1 juli vertrekt de delegatie naar Japan voor het vervolg van de training. Na een officiële openingsceremonie vindt op 8 en 9 juli de wedstrijd plaats in Chiba. De zes teamleden gaan het daar opnemen tegen meer dan zeshonderd andere scholieren uit ruim honderd landen.

V.l.n.r.: Daan, Yanniek, Mads, Bas, Hylke, Lance

Voorrondes

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van klas 1 t/m 5 van havo en vwo. De eerste ronde vindt plaats in januari, op de eigen school Alle deelnemers uit het hele land krijgen dezelfde opgaven: deels meerkeuzevragen en deels vragen waarop een getal als antwoord moet worden gegeven. Er is creativiteit en doorzettingsvermogen nodig om de opgaven op te lossen. De 1000 beste leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde in maart. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de categorie waarin de leerlingen zitten: onderbouw, vierde klas en vijfde klas. Leerlingen uit de onderbouw hebben minder punten nodig om door te gaan naar de tweede ronde dan leerlingen uit de vierde klas, en zij weer minder dan leerlingen uit de vijfde klas. De tweede ronde wordt gehouden op een aantal Nederlandse universiteiten. Deze ronde is moeilijker dan de eerste ronde. Er zijn geen meerkeuze-opgaven en er moet ook een uitwerking worden gegeven. De 130 beste leerlingen van de tweede ronde (weer in drie categorieën) gaan door naar de finale. De finale vindt plaats in september van het volgende schooljaar op de Technische Universiteit Eindhoven. Uit de winnaars worden de teams samengesteld die Nederland vertegenwoordigen bij drie internationale wiskundewedstrijden; de Benelux Mathematical Olympiad, de European Girls’ Mathematical Olympiad en de International Mathematical Olympiad. Ook worden de dertig meest veelbelovende deelnemers uitgenodigd voor een trainingsprogramma. Begin juni vond de laatste selectie- en trainingsweek plaats. Elf kandidaten sloten hun trainingsperiode af met een laatste selectieronde en Bas wist een plek te behalen in het Nederlandse team. Een fantastische prestatie!

Junior Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade heeft ook nog een kleiner broertje: de Junior Wiskunde Olympiade. Dit is een wedstrijd voor onderbouwleerlingen, die jaarlijks in september of oktober plaatsvindt op de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook hier waren leerlingen van onze school succesvol en behaalde Dagwin uit klas 2 de tweede plaats.