Home > Aandacht en begeleiding

Aandacht en begeleiding

Hoe ‘cool’ je misschien ook bent, het is natuurlijk niet niks, de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En dus is er bij ons alle aandacht en begeleiding om die stap zo makkelijk mogelijk te maken.

Eén mentor …
Daarom heeft elke eerste klas zijn eigen mentor. Die er helemaal voor jou is. Bij wie je voor alles terecht kunt. En die je in alles steunt en begeleidt. Op zaken op het gebied van je lessen en het onderwijs, maar natuurlijk ook op sociaal vlak.

Twee leerlingbegeleiders…
Bovendien heeft elke eerste klas ook twee eigen leerlingbegeleiders. Dat zijn leerlingen uit de vijfde klas die zich vanaf dag één dat jij bij ons op school bent, met jou en jou klas bezighouden. Als iemand je kan helpen om je snel thuis te voelen op school, dan zijn zij het wel. Maar ze helpen ‘hun klas’ ook met studievaardigheden als het maken van een planning of het bijhouden van de agenda.

Extra steun 
In het begin van klas 1 kijken we meteen of je extra steun nodig hebt voor bijvoorbeeld rekenen, taal of studievaardigheden. Als dat zo is, dan krijg je in een klein groepje intensieve hulp en ben je weer heel gauw helemaal bij. Daarbij zijn er in de onderbouw faalangstreductietrainingen, een cursus sociale vaardigheden en ondersteuning bij dyslexie.

Als je helemaal geen extra steun of begeleiding nodig hebt, dan nog hebben we mooie extra’s voor je. Extra lessenseries bijvoorbeeld, zoals mythologie of debatteren.

Begeleidingsles
De klassenleraar maak je van dichtbij mee door de ingeroosterde begeleidingsles. In het begin van het schooljaar word je daarin vooral wegwijs gemaakt in hoe het er op Gymnasium Apeldoon aan toegaat. De agenda, de schoolregels, het toetsreglement, hoe je je gedraagt in de klas, hoe we met elkaar omgaan… Dat soort dingen komen dan aan bod.

Daarna komt er meer en meer tijd voor gesprekken. Individueel, in groepjes of met de hele klas. Bovendien is er meer aandacht voor studievaardigheden.

Contacten met thuis 
Je mentor is de contactpersoon voor jou en je ouders. Aan het begin van het schooljaar nodigt je mentor je ouders dan ook uit op school voor een individuele kennismaking. En natuurlijk houdt je mentor je ouders door het jaar heen op de hoogte van je vorderingen. Dat gebeurt in elk geval na elke leerlingbespreking, maar mocht daar om wat voor reden dan ook aanleiding toe zijn, dan neemt hij vaker contact met hen op.

Vanzelfsprekend kunnen je ouders ook altijd op eigen initiatief een afspraak maken met je mentor.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school