Liz is ‘adviesvanger’

Op Het Gymnasium willen we leerlingen actief betrekken en hen als ‘adviesvangers’ een structurele rol in het ontwerp- en inrichtingsproces van ons onderwijs geven. Hun mening als expert onderwijsconsument is voor ons cruciaal.

Liz (klas 2):

“De school is constant aan het nadenken hoe je het onderwijs nog beter maakt. Waarbij ik het huidige onderwijs dat gegeven wordt al heel uitdagend en interessant vind. De school vindt het belangrijk om leerlingen te betrekken als er zaken aangepast worden of aan vernieuwingen gewerkt wordt. Ik vind het leuk om daarin mee te denken. Op het moment dat de school een vraag heeft, wordt er meestal een mail naar de leerlingen gestuurd. In de mail wordt aangegeven wat de vraag is en wie het leuk vindt om daarover mee te denken. Vaak is het dan zo dat de eerste tien leerlingen die reageren mee mogen denken in een panelgesprek. Het komt ook voor dat er een enquête rondgestuurd wordt, met het verzoek om deze enquête in te vullen. Ik vind het fijn en leuk om als leerling actief mee te denken. Dit omdat ik dan ook op een andere manier betrokken ben bij school en over de toekomst van de school mee kan denken. Juist omdat het dan over onderwerpen gaat die in de reguliere lessen niet aan bod komen. Wat ik ook heel leuk vind, is dat je in de betrokkenheid wel serieus genomen wordt door school. Laatst nam ik deel aan een panelgesprek over het nieuwe schoolplan. Er was een aantal onderdelen waar ik vragen en/of feedback op had, zoals bijvoorbeeld het vakoverstijgend onderwijs. Ik had een ander idee over hoe dat vorm te geven en daar hebben we het met elkaar over gehad. Op dit moment weet ik nog niet wat er met mijn opmerkingen gedaan wordt, want het gesprek was recent. Het gesprek was heel open, er werd naar ieders ideeën geluisterd. Kortom: ik vind het heel belangrijk dat de school leerlingen betrekt bij schoolplannen en ik neem graag nog een keer deel.”