Schoolgids

Examenreglement

In het Examenreglement en algemeen deel Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staan alle regelingen die in de bovenbouw van het Gymnasium Apeldoorn gelden voor toetsen, herkansingen, schoolexamen en centraal examen. Het bestaat uit twee delen:

  • Examenreglement: de algemene wet- en regelgeving die van toepassing is op het examen op het Gymnasium Apeldoorn.
  • Algemeen deel Programma van Toetsing en Afsluiting: specifieke afspraken en regelgeving rondom de afname van het schoolexamen.

In een apart onderdeel van dit PTA is een overzicht van alle toetsen en praktische opdrachten die je moet maken in jaarlaag 4, 5 of 6. Lees er meer over bij PTA.