Schoolgids

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet betekent in grote lijnen dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod moet zijn binnen de regio. Waar mogelijk zullen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs krijgen op een reguliere school en indien nodig kan een leerling geplaatst worden in het speciaal onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Het Gymnasium Apeldoorn probeert aan al haar leerlingen passende ondersteuning te bieden op school. Een beschrijving van de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden kunt u lezen in het SOP, het schoolondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsteam van het Gymnasium Apeldoorn ondersteunt docenten en mentoren in de begeleiding van leerlingen en biedt de mogelijkheid om leerlingen individueel of in groepen te begeleiden, wanneer dit nodig is.

Hebt u vragen over de invulling van Passend onderwijs of over de ondersteuning van uw zoon of dochter, neemt u dan contact op met de mentor of met de ondersteuningscoördinator van de school, mevr. Mariska Arendsen.