Schoolgids

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

De Wet passend onderwijs verplicht alle scholen om een Schoolondersteuningsprofiel op te stellen en minimaal eens per vier jaar bij te stellen.

Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs officieel van kracht. Deze wet gaat over de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De middelbare scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst delen de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is het samenwerkingsverband opgericht.

Extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing of inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) leest u welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Gymnasium Apeldoorn kan bieden. In het SOP van het Gymnasium Apeldoorn staat de complete uitleg. Wij stellen het eens per vier jaar bij en schetsen ook de ontwikkelingen binnen school.

Wilt u meer weten over hoe wij onze ondersteuning inrichten, lees hier dan meer.