Schoolgids

Bovenbouw

Als de helft van de schoolloopbaan erop zit, is daar ineens de bovenbouw. De profielkeuze wordt werkelijkheid en leerlingen zitten ineens niet meer in hun vertrouwde klas. Wel zijn vakken al iets meer gericht op de persoonlijke toekomstwensen. Of het ligt allemaal nog open, wanneer een leerling de ideale vervolgstudie nog moet ontdekken. Hoe dan ook gebeurt er veel deze jaren. Docenten brengen leerlingen leerplezier en een wetenschappelijke attitude bij. Behalve wetenschapsoriëntatie gaat het ook om leren samenwerken met klasgenoten, het doen van groepswerk en het ontmoeten van andere culturen. Zo ontstaat er focus op de academische onderwijswereld.

Twee hoogtepunten in de bovenbouw zijn natuurlijk de Romereis en het eindexamen. In Italië wordt het jarenlange aanbod van de klassieke talen inclusief de kennismaking met de culturen verzilverd. Juist daar is school een plek waar leerlingen zichzelf en elkaar leren kennen. Een plek waar ze op een andere manier ervaren hoe je samen nieuwe dingen bedenkt, onderzoekt en uitprobeert. Na Rome komt al gauw het eindexamen in beeld. Samen hard aan het werk om daarna ieders weg te vervolgen.

Lees meer over de onderbouw en de decaan die de brug slaat tussen onder- en bovenbouw.