Schoolgids

Onderbouw

Een nieuwe leerling van Gymnasium Apeldoorn start meteen in klas 1 met zijn gymnasiumopleiding. Dan staat Latijn op het rooster en krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk aan leren we leerlingen hun werk te plannen aan de hand van studiewijzers. Al doende worden leerlingen steeds meer bedreven in het zelf plannen van hun studie. Niet alle nieuwe vakken lukken meteen in klas 1. De leerlingen mogen fouten maken, daar leren ze van. Bij de rapportage wordt daar rekening mee gehouden. Leerlingen die moeite hebben met taal, begrijpend lezen, rekenen of studievaardigheden krijgen extra begeleiding. In klas twee komen de vakken Grieks, Duits en NaSk (natuur- en scheikunde) erbij; een nieuwe uitdaging. Er ontstaat steeds meer studievaardigheid en ook de klassieke talen winnen aan terrein. Eenmaal in klas drie breekt langzaam het moment aan: de profielkeuze. Dan kan de persoonlijke vakkenvoorkeur meer ingekleurd worden.

Vakoverstijgend

In de onderbouw zijn er elk jaar vier vakoverstijgende modules, waarin leerlingen – een dagdeel per week – op zoek gaan naar antwoorden op grote vraagstukken over de toekomst van onze aarde. Dat maakt ons tot een echte GEO FUTURE SCHOOL. Samen werken we ideeën uit over de kernconcepten duurzaamheid, leefbaarheid, rechtvaardigheid, veiligheid en gezondheid. De verantwoordelijkheid voor de aarde die wij allemaal hebben, geven wij zo veel mogelijk ruimte in onze school.

Leerlingbegeleiders

Alle begin is moeilijk en sowieso staan leerlingen er nooit alleen voor. Speciaal voor klas 1 zijn er per klas twee leerlingbegeleiders die onze nieuwe leerlingen op weg helpen. Zij zijn actief betrokken en gaan mee op brugklaskamp; een goed begin van het eerste jaar! Verder staan ze open voor allerlei vragen en helpen ze de leerlingen waar mogelijk. De eerste drie maanden zijn ze twee uur per week aanwezig in de klas tijdens de mentorlessen. De rest van het eerste jaar een uur per week. De betrokkenheid is vaak groot waardoor begeleiders ook in het tweede jaar contact blijven onderhouden.

Bekijk ook de lessentabel om een goed beeld te krijgen van alle vakken in de verschillende jaarlagen. Lees voor een compleet beeld van de schoolloopbaan ook verder over de bovenbouw.