Huiswerkbegeleiding

Huiswerk hoort erbij. Sommige leerlingen hebben echter wat extra ondersteuning nodig bij het maken van hun huiswerk. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of ze missen zelfdiscipline en motivatie. Voor deze leerlingen kan het volgen van huiswerkbegeleiding een uitkomst zijn.

Studiekring is een huiswerkinstituut dat gebruik maakt van de lokalen van het Gymnasium Apeldoorn. Het voordeel is dat de leerling al op school is en niet van school naar een huiswerkinstituut hoeft te fietsen.

De huiswerkbegeleiding bij Studiekring is vakoverstijgend en helpt leerlingen bij het aanleren van studievaardigheden. Huiswerkbegeleiding is een goede aanvulling op school en in een motiverende sfeer wordt er intensief gewerkt aan het verbeteren van de schoolprestaties. Het is mogelijk om vijf dagen per week gebruik te maken van de mogelijkheid van huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Bij Studiekring bepaalt u zelf wat nodig is. U kunt de verschillende diensten naar behoefte combineren om zo de best passende begeleiding samen te stellen. Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en intensief contact met ouders, school of andere begeleiders. Of bijles met een uur studiementoraat, om ook wat aandacht aan het leren plannen te besteden. Kijk op de website van Studiekring voor meer informatie.

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school