Schoolgids

Begeleiding

Maatwerk en vertrouwen

We beseffen dat iedereen anders is en dat iedere leerling zich op zijn of haar manier ontwikkelt. In onze begeleiding helpen wij leerlingen om zelf oplossingen te vinden. Sommige leerlingen zijn hierin zeer zelfstandig en anderen hebben juist hulp nodig bij het maken van een volgende stap. Recht doen aan verscheidenheid en differentiëren zijn belangrijke aspecten van ons onderwijs – maatwerk! Om de ontwikkeling goed te volgen geven we individuele begeleiding. Per periode zijn mentor en leerling in gesprek over mogelijke ontwikkelpunten. De mentor geeft leerlingen stimulerende feedback en betrekt ouders bij dit proces. De leerlingen houden een portfolio bij waarin ze reflecteren op de keuzes die ze maken. Ook geven wij de begeleiding zo vorm dat leerlingen inzicht krijgen in hun handelen, met altijd de optie om fouten te maken om weer van te leren. Deze aanpak versterkt het ‘vertrouwen in eigen kunnen’.

Trainingen en vaardigheden

Waar nodig kunnen leerlingen deelnemen aan ondersteu­nende programma’s, bijvoorbeeld onderpresta­tie of hoogbegaafdheid. Gymnasium Apeldoorn biedt onder andere de volgende trainingen aan:

  • Faalangstreductie training – leerlingen in klas 1 en 2
  • Stressreductietraining – klas 3-4-5
  • Examenstresstraining – leerlingen in klas 5 en 6
  • Training Onder Presteerders (Toptraining) – alle leerjaren

Aanmelding voor een training gebeurt door een mentor of afdelingsleider. Ouders en leerlingen kunnen zelf ook bij de mentor aangeven belangstelling te hebben voor een training. Het ondersteuningsteam bepaalt samen met de afdelingsleider of de leerling de training gaat volgen.

Expertise in huis

Is er meer nodig dan enkel begeleiding? De mentor zal samen met leerling en ouders ondersteuningsbehoeften signaleren en waar mogelijk zelf begeleiden. Gaat het om specifieke ondersteuning, dan wordt de leerling via de mentor aange­meld bij ons ondersteuningsteam.