Wijs en creatief van verleden naar toekomst

De klassieke talen leren ons veel over de oud-Griekse en Romeinse cultuur en beschaving. Door verhalen, mythen en gebruiken uit de klassieke oudheid gaan leerlingen anders naar hun eigen wereld kijken. Ze leren overeenkomsten te zien tussen thema’s in Griekse of Romeinse bronnen en situaties in onze wereld. Ze leren om hedendaagse ontwikkelingen beter te begrijpen, om zich te verplaatsen in een ander of in onbekende situaties, om te reflecteren op eigen opvattingen en die van anderen. Ze krijgen inzicht in het denken over maatschappelijke processen en morele dilemma’s.

Stikstof, energie, natuurbeheer, woningen, armoede, vervoer, landbouw, werkgelegenheid, waterbeheer: grote thema’s die ons allemaal aangaan en ons allemaal kunnen raken. Oplossingen vragen om een toekomstgerichte benadering en een creatieve manier van denken. Vanuit vijf kernconcepten laat GFS onderwijs leerlingen nadenken over een wereld die duurzaam, leefbaar, gezond, veilig en rechtvaardig is voor iedereen. Nadenken over oplossingen betekent ook bewustwording en draagvlak creëren.

In ons Geo Future onderwijs komen de onderwijskundige pijlers van onze school samen.

We richten ons op de kennis, vaardigheden en houding die nodig is om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving: burgerschap. Door de module ‘Water in Apeldoorn’ kwam Emma uit klas 5 in aanraking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Nu zit ze al anderhalf jaar in het jeugdbestuur van het waterschap. Lees hier het verhaal van Emma.

Geo Future onderwijs biedt ruimte voor maatwerk en stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen: talentontwikkeling. Onze school is lid van De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium. Leerlingen die graag ontwikkelen en verdiepen kunnen hun ziel en zaligheid kwijt in het Honours Programma van de Gymnasia (HPG). Docent Maarten Huizinga vertelt ons meer.

De lessen zijn contextrijk: we verweven vakgebieden met elkaar en met de actualiteit uit de wereld om ons heen. We werken samen met bedrijven, overheidsinstanties en andere organisaties, zij hebben relevante kennis in huis. Scholieren van nu kunnen onze partners nuttige informatie opleveren en de leerlingen verdiepen zich in de activiteiten van deze bedrijven en instellingen. Annelies Beek, planoloog bij de gemeente Apeldoorn, blikt terug op de module ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’, lees hier het verslag van Annelies.