Schoolgids

Burgerschap

Het ontwikkelen van burgerschap gaat door het te doen! Leerlingen leren door op te groeien in een omgeving die ze stimuleert om betrokken te zijn, te participeren en bij te dragen aan de gemeenschap. Gymnasium Apel­doorn is hiervoor een mooie vrijplaats: in de klas, in de jaarlaag en in de school als geheel. Jonge mensen, die door vrijdenken en samen in be­weging zijn, zichzelf en hun omgeving sterker maken. In de eerste klas kunnen leerlingen al zelf inbrengen in hoe zij hun talenten willen ontwikkelen. Wij staan daarmee in een oude, maar springlevende on­derwijstraditie. Contextrijk maatwerk maakt lessen maatschappelijk en relevant. Leer­lingen worden nieuwgieriger tonen steeds meer interesse.

Jezelf laten zien in de wereld

Als school zijn we een sterke, sociale gemeenschap. Leerlingen hebben de ruimte om te zijn wie ze zijn en hebben begrip en respect voor elkaar. Dat zie je al bij de open dag, waar ze trots onze school laten zien. Je ziet het bij de leerlingbegeleiders; ervaren leer­lingen uit de bovenbouw die nieuwe leerlingen wegwijs maken. Helpen bij activiteiten, bijles geven, deelnemen aan medezeggenschap. Deze micro-betrokkenheid wordt steeds groter en vindt via de maatschappelijke stage en loopbaanoriënta­tie ook buiten school plaats. Gestructureerde participatie maakt Gymnasium Apeldoorn tot een levensechte leerschool. Meedoen nodigt uit om jezelf te laten zien in de wereld.

Door de module ‘Water in Apeldoorn’ kwam Emma uit klas 5 in aanraking met het Waterschap Vallei en Veluwe. Nu zit ze al anderhalf jaar in het jeugdbestuur van het waterschap. Lees hier het verhaal van Emma.

Burgerschap is een van onze drie onderwijskundige pijlers, naast talentontwikkeling en contextrijk onderwijs. Lees er meer over in het schoolplan 2020-2023.