Schoolgids

Contextrijk onderwijs

Ons motto spreekt van een reis waarbij de mens wijsheid vindt en hier gelukkig van wordt. Daarnaast is onze missie dat we niet voor de school, maar voor het leven leren. Dan wil je als school dus dat leerlingen hun kennis kun­nen toepassen in nieuwe situaties. Dat ze creatieve oplossingen bedenken voor heden­daagse uitdagingen. Wij bieden de lesstof aan op een vakinhoudelijk hoog niveau en maken verbinding met de leefwereld van de leerlingen. Zo leren, bekijken en beleven zij dingen in een relevante context.

Levendig lesaanbod

Contextrijk onderwijs geeft schwung aan ons curriculum. Docenten zijn meer een inspire­rende ambassadeur van hun vak. Leerlingen kunnen de lesstof wendbaar toepassen en ervaren extra motivatie om zich in de materie te verdiepen. De stof zal beter beklijven door de herkenbare ‘haakjes’ om het aan op te hangen. Het gaat ook over methode-onafhankelijk onderwijs, waarbij een vak meer dimensie krijgt dan enkel platgeslagen informatie uit een leerboek. De lessen zijn verweven met andere vakgebieden, de actualiteit en/of de wereld om ons heen. Contextrijk onderwijs is verdie­pend, verrijkend en verrassend onderwijs waar leerlingen nieuwsgierig van worden.

We werken samen met bedrijven, overheidsinstanties en andere organisaties, zij hebben relevante kennis in huis. Scholieren van nu kunnen onze partners nuttige informatie opleveren en de leerlingen verdiepen zich in de activiteiten van deze bedrijven en instellingen. Annelies Beek, planoloog bij de gemeente Apeldoorn, blikt terug op de module ‘Binnenstedelijke ontwikkeling’, lees hier het verslag van Annelies.

Naomi vind het interessant om te zien hoe dezelfde gebeurtenis door verschillende vakgebieden bestudeerd kan worden. “De stof is makkelijker te begrijpen als ik het vanuit verschillende invalshoeken bekijk en veel achtergrondinformatie krijg.” Lees hier hoe fantasy-fan Naomi haar eigen epische verhaal beleeft in het vakoverstijgende project De Varusslag.

In het schoolplan 20-23 geven we allerlei voorbeelden van vakoverstijgend en contextrijk onderwijs. Wij zijn hierin volop in ontwikkeling. Lees hier nog meer mooie voorbeelden van ons Geo Future onderwijs.

Contextrijk onderwijs is een van onze drie onderwijskundige pijlers, naast talentontwikkeling en burgerschap.