Geo Future School

Relevant en uitdagend

Het Gymnasium Apeldoorn is een Geo Future School (GFS). Juist in deze tijd vinden we het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de grote uitdagingen waar wij als samenleving voor staan: duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Grote begrippen, maar ze doen er natuurlijk echt toe.
De school maakt deel uit van de maatschappij en daarom zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de buitenwereld. In veel lessen en buitenschoolse activiteiten besteden we aandacht aan complexe vraagstukken. Zo wordt het onderwijs levensecht en actueel, relevant en uitdagend. Geo Future School is onderwijs dat midden in de maatschappij tot stand komt.
Het Gymnasium Apeldoorn motiveert de leerlingen om na te denken over hun eigen rol binnen de wereld. We willen de leerlingen opleiden tot kritische burgers. Dat maakt onze school bijzonder en daarom hijsen wij vol trots de vlag van Geo Future School.

Echt waar!

Gymnasium Apeldoorn is een van de eerste vier volwaardige Geo Future Scholen van Nederland. GFS – een schoolvoorbeeld van vakoverstijgend, toekomstgericht onderwijs. Deze onderwijsstroom is ook een prachtig platform voor onze pijlers: talentontwikkeling, contextrijk onderwijs en burgerschap.
Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, rechtvaardigheid en leefbaarheid

Daar draaien onze projecten om!