Home > Schoolgids

Kluisjes

Alle leerlingen van het Gymnasium hebben de beschikking over een kluisje. Je krijgt een kluissleutel die je houdt totdat je weer van school afgaat. Aan het begin van het schooljaar kan je bij de claviger van K17 een sleutel ophalen…. Lees verder

Landelijke geschillencommissie

dinsdag 7 juli 2020

Telefoon: 030 280 9590 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl Website: www.onderwijsgeschillen.nl Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht… Lees verder

Leerlingenparticipatiebeleid (Leerlingenraad)

Op het Gymnasium Apeldoorn telt de mening van de leerling mee. De leerlingenraad representeert de belangen en de meningen van de leerlingen. Zij vertegenwoordigt alle leerlingen op school en probeert mee te denken met de schoolleiding. Daarnaast peilt de Leerlingenraad… Lees verder

Leerlingenvereniging – Apeldoornse Gymnasiasten Bond (AGB)

De Apeldoornse Gymnasiasten Bond is een vereniging van de leerlingen op het Gymnasium. De AGB zorgt ervoor dat de schoolse zaken worden afgewisseld met sport & ontspanning. De belangrijkste activiteiten van de AGB zijn: het organiseren van feesten voor: onderbouw bovenbouw hele… Lees verder

Lessentabel

Hier kunt u de lessentabel 2019-2020 bekijken. Lessentabel 2019-2020… Lees verder

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten. Voor… Lees verder

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – decanaat

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is het Gymnasium Apeldoorn gestart met de decaansite van DeDecaan.net DeDecaan.net is een landelijk online netwerk voor schooldecanen. Het biedt decanen en leerlingen ondersteuning bij het keuzetraject (profiel- en studiekeuze). Alle correspondentie omtrent LOB (Loopbaan… Lees verder

Maatschappelijke stage

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het houdt in dat ze vrijwilligerswerk gaan doen (minimaal 25 uur) als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal… Lees verder

Mediatheek

De mediatheek is dagelijks geopend van 09:00 – 16:00 uur, behalve op vrijdag, dan zijn we open tot 12:40 uur. De mediathecaris wordt geholpen door een aantal ouders die de leerlingen met raad en daad bijstaan. De schoolmediatheek heeft verschillende functies: leerlingen kunnen… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school