Home > Schoolgids

Lesuitval

Soms valt een lesuur uit. Eersteklassers en andere onderbouwleerlingen gaan dan – zo veel mogelijk onder toezicht – in een lokaal aan de slag met behulp van hun studiewijzer. Hun aanwezigheid wordt gecontroleerd. Ze mogen het schoolterrein niet verlaten. Voor… Lees verder

Maatschappelijke stage

In klas 3 en 4 doen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het houdt in dat ze vrijwilligerswerk gaan doen (minimaal 25 uur) als onderdeel van hun schoolcarrière. Ze kiezen zelf iets wat ze leuk vinden om te gaan doen, zolang… Lees verder

Medezeggenschapsraad (MR)

Met geledingen van het personeel, ouders en leerlingen is de medezeggenschapsraad het orgaan dat de openheid en het onderling overleg in de school bevordert en daarmee het doelmatig en democratisch functioneren van de school. De medezeggenschapsraad heeft daartoe een aantal… Lees verder

Missie van onze school

Het Gymnasium Apeldoorn stimuleert iedere leerling om zich, door middel van reflecteren op eigen gedrag, op het gebied van persoonlijke kwaliteiten te blijven ontplooien. Wij zijn een school met een duidelijke visie: Het Gymnasium Apeldoorn biedt alle nieuwsgierige leerlingen van nu… Lees verder

Onderwijsprogramma eerste twee jaren

Klas 1 Een leerling van het Gymnasium Apeldoorn start meteen in het eerste jaar met zijn gymnasiumopleiding. Het vak Latijn staat op het rooster, na kerst leren ze onderdelen van het Grieks. Ook krijgen alle leerlingen het vak filosofie. Geleidelijk… Lees verder

Ouderparticipatie/ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit leden die jaarlijks worden gekozen uit ouders/verzorgers van leerlingen van de school. De raad stelt zich ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen en zo bij te dragen aan de… Lees verder

Overgangsnormen

Voor de klassen 1, 2 en 3 geldt het volgende: Er wordt niet lager dan een 3 op het rapport gegeven. Alle vakken tellen mee voor de bevordering. ‘Bespreken’ betekent: de resultaten van een leerling worden besproken. Deze bespreking kan… Lees verder

Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Deze wet betekent in grote lijnen dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod moet zijn binnen de regio. Waar mogelijk zullen leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften onderwijs krijgen… Lees verder

Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) en lessentabellen

Hier kunt u de Programma’s van Toetsing en Afsluiting bekijken. De data in onderstaande PTA’s zijn een indicatie. De exacte data zijn te vinden in het toetsrooster op het webportaal. Nota bene: voor klas 1, 2 en 3 is het… Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

De resultaten van het Edison College zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2693/Edison-College De resultaten van Gymnasium Apeldoorn zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2695/Gymnasium-Apeldoorn De resultaten van de Koninklijke Scholengemeenschap zijn te vinden op: www.scholenopdekaart.nl/middelbare-scholen/2692/Koninklijke-Scholengemeenschap… Lees verder

  • Olympiadeschool_Gymnasium Apeldoorn
  • reabordjesA4-5-2018.indd
  • Gymnasium Apeldoorn 2016-2017
  • Prep centre logo_CMYK
  • Gezonde school